Cách điều trị khản tiếng bằng bài thuốc cổ truyền

Điều trị khàn tiếng bằng Tô Diệp (lá tía tô)

Khàn tiếng là chỉ hiện tượng không phát âm thành tiếng hoặc khản tiếng , là triệu chứng thường gặp ở nhiều loại tật bệnh khác nhau của hệ hô hấp. Bên trong thanh quản là dây thanh, không khí đi lên từ phổi qua dây thanh để tạo ra tiếng nói bằng sự chuyển […]

Continue reading